Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жилийн загварын хатан хаан хэн бэ?
 • Жилийн загварын хатан хаан хэн бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.21 PM (2013-03-01)

  2-р сарын 28-ны Y-Star дээр оддын өнгөрсөн ба одоог хүртэлх хувцаслалтандаа хэрхэн анхаарч байгаа талаар гарчээ.

  Стилистүүд энэхүү шоунд оддын өдөр тутмын загварыг нь харж жагсаана уу хэмээн уригдсан байна.

  Эмэгтэй idol-уудын дундаас 2NE1, F(x), SISTAR, Miss A, 4Minute, Girls Generation-ныхан тэргүүлсэн. Харин сүүлийн сонголтоор Jessica загварын хатан хаанаар тодорсон юм. Стилистүүд тайлбарлахдаа тэр өөрийн гэсэн сэтгэл татам стильтэй. Мөн тэрэнд бараг бүх хувцас гоё зохидог гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-01) Ïðîñìîòðîâ: 600 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû