Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Shin SeKyung надад Girls’ Generation хамтлагийн дуунууд таалагддаг
 • Жүжигчин Shin SeKyung надад Girls’ Generation хамтлагийн дуунууд таалагддаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.21 PM (2012-07-10)

  Залуу жүжигчин Shin SeKyung KBS ТВ-ийн ‘Entertainment Weekly’ нэвтрүүлэгт урилгаар оролцжээ...

  Хөтлөгч түүнээс: Таны хамгийн дуртай дуу чин ямар дуу вэ? 

  Shin SeKyung:  Надад Girls’ Generation xамтлагийн дуунууд маш их таалагддаг би тэдний бүх дуунд нь дуртай. Би Girls’ Generation хамтлагийн охидтой сайн найзууд гэжээ.. Мөн тэрээр Загварын хаан драма-д YURI-тэй хамтран тоглож байгаа билээ.

  Тэрээр үргэлжлүүлэн: Бид их завгүй байдаг болохоор байнга уулзаад байж чаддагүй SNSD-Д хандан би сайн байгаа шүү гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-10) Ïðîñìîòðîâ: 1094 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû