Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Park Si Hoo-гийн талаарх таагүй мэдээ
 • Жүжигчин Park Si Hoo-гийн талаарх таагүй мэдээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.17 PM (2013-04-11)
  http://www.asianjunkie.com/wp-content/uploads/2013/02/ParkSiHooHi.jpg

  Жүжигчин Park Si Hoo 'A' гэх эмэгтэй trainee-г хүчиндсэн хэрэгт холбогдоод байгаа билээ. Энэхүү таагүй хэрэг анх 2-р сарын 15-нд болсон бөгөөд Park Si Hoo 'A' гэх эмэгтэй trainee-тай хамт фабд бага зэргийн согтууруулах зүйл хэрэглэсэн бөгөөд тэд хамтдаа гаран буудалд хоносон юм байна.

  'A' гэх эмэгтэй trainee өглөө сэрэхдээ хувцасгүй байсан ба, өөрийгөө хүчиндүүлсэн хэмээн цагдаад мэдэгдсэнээс болж жүжигчин Park Si Hoo ойрын үед энэхүү таагүй байдалаас болон ихэд турсан ба одоогоор мөрдөн байцаалтад байсаар байгаа юм. Park Si Hoo-фийн зүгээс 'A' гэх эмэгтэй trainee-д 100 сая төгрөг санал болгосон ч татгалзсанаас энэхүү хэрэг одоог болтол шийдэгдээгүй байсаар л байна. Харин жүжигчин Park Si Hoo-ийн хуулийн байгууллагаас цагдаа нар энэхүү хэрэг дээр төдийлэн сайн ажиллаж чадахгүй байна хэмээн мэдэгджээ.

  Цагдаагын газраас Park Si Hoo-д эмэгтэй хүний биеэ хамгаалах чадваргүй болсон үед нь биед нь хүрэн хүчиндсэн гэх хэргийг оноогоод байгаа. Мөн жүжигчин  Park Si Hoo-гийн талаас энэ хэргийн талаар "Хүний эрхийг хамгаалах төв" "Авилгалтай тэмцэх байгуулга" зэрэг газарт гомдол гарган хамтран ажиллахаа мэдэгдээд байна.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-11) Ïðîñìîòðîâ: 827 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû