Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Park Si Hoo эмэгтэй хүн хүчиндсэн хэргээр...
 • Жүжигчин Park Si Hoo эмэгтэй хүн хүчиндсэн хэргээр... 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.45 PM (2013-02-22)


  Царайлаг төрх, өөгүй байдлаараа алдартай жүжигчин Park Si Hoo гэмт хэрэгтэй холбогдсон байна.

  "А" гэх trainee эмэгтэй Park Si Hoo-г өөрийг нь хүчиндсэн хэргээр цагдаад өгжээ. Түүний хэлж байгаагаар бол Park Si Hoo тэр хоёр нэг хүлээн авалтанд ороод дараа нь хамтдаа архи уусан байна. Тэгээд "А" гэх эмэгтэй ухаангүй болтлоо ууж өглөө сэрээд түүнийг Park Si Hoo хүчиндсэн байгааг мэджээ.

  Park Si Hoo дөнгөж саяхан өөрийнхөө энтертайнментаас гарсан бөгөөд одоогоор энтертайнментгүй байгаа учраас түүний хуучин энтертайнмент "Тиймээ бид шалгаж байна. Бүх зүйл илрээгүй байхад худлаа цуурхал тараасай гэж хүсэхгүй байна" гэжээ.

  Park Si Hoo архи ууж, тамхи татдаггүй, хүмүүстэй скандалд ороод байдаггүй өөрийнхөө цэвэрхэн хувийн амьдралаар алдартай бөгөөд олон хүмүүс яг юу болсон талаар гайхаж байгаа.

  Харин дараа нь Park Si Hoo өөрийнхөө албан ёсны мэдэгдэлийг гаргаж "Park Si Hoo юу ч нуулгүйгээр бүх зүйлийг үнэнгээр нь хэлхийг хүсэж байгаа. Үнэндээ нэг үдэшлэгд явж танилцсан "А" гэх эмэгтэйтээ архи хамт уусан нь үнэн. Гэхдээ энэ үеээр тэд хоорондоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцаанд байх зүйлийг хийсэн. Үнэндээ Park Si Hoo юунд ч түүнийг хүчлээгүй. Үүний тал дээр түүнд ичих зүйл байхгүй бөгөөд цагдаагийн газрынхан шалгаад гаргаад ирэх байх. Та бүхэн хүлээж байгаарай. Түүнд итгэж түүнийг хайрлаж байсан бүх фенүүдээс нь бид толгойгоо бөхийлгөн уучлалт гуйж байна. Гэхдээ бид ахин хэлхэд фенүүдийн өмнөөс нь ичхээр ямар ч зүйл болоогүй. Park Si Hoo түүнийг үүнд хүчлээгүй. Үүнийг баталхын тулд Park Si Hoo мөрдөн байцалтанд идэвхитэй орж бүх үнэн зүйлсийг хэлэх болно. Эцэст нь бид та бүхнээс нөхцөл байдлыг хэтрүүлэн ярьж шуугиан дэгдээхгүй байхийг хүсэж байна. Мөрдөн байцаагчийн шийдвэр гарах хүртэл" гэжээ.

  Мөн энэ зүйл Park Si Hoo өөрийн энтертайнментаасаа дөнгөж гарсны дараа үүсэж байгаа нь нейтзичингүүдийн хардалтыг төрүүлээд байгаа юм. Магадгүй цагдаагийн газраас шийдвэр нь гарах хүртэл жүжигчин Park Si Hoo, эсвэл trainee "А" нарын хэн нь хохирогч болоод байгааг хэн ч хэлж чадахгүй байх.

  By
  : http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-22) Ïðîñìîòðîâ: 737 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû