Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Lee Min Ho-ийн шилдэг царайны хувирал
 • Жүжигчин Lee Min Ho-ийн шилдэг царайны хувирал 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.47 PM (2013-03-13)

  http://www.miniih.com/miniiblog/modra/files/photo183769.jpg

  Шилдэг 12 царайны хувирал

  Өдгөө 26 настай Lee Min Ho анх 2009 онд Boys Over Flowers кинонд тоглож олноо танигдсан билээ. Тэрээр F4-н ахлагчийн дүрийг тун чадварлаг бүтээж маш олон фенүүдтэй болон өөрийгөө хэр жүжигчин бэ гэдгээ харуулсан. Lee Min Ho BOF-т тоглосныхоо дараа Personal Taste, City Hunter Faith зэрэг драма-уудад тоглосон. Тэгвэлнетээр тэрний 12 шилдэг царайны хувирлыг шалгаруулсан байна. Гэхдээ BOF, Personal Taste, City Hunter кинонуудаас нь тус бүр 4, 4г сонгосон байна.

  http://soompi_images.s3.amazonaws.com/de10e4541ca38c272dc340179b6102ff_large.jpg

  City Hunter -- Царайны хувирал


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-13) Ïðîñìîòðîâ: 661 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû