Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kwon Sang Woo, TVXQ Yunho-ийн талаар ярьжээ
 • Жүжигчин Kwon Sang Woo, TVXQ Yunho-ийн талаар ярьжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.27 PM (2013-04-16)

  Жүжигчин Kwon Sang Woo Yunho-той ‘Queen of Ambition’ драмад тоглосон байгаа.

  Тэрээр Yunho-н талаар, "Хамт ажиллаж байсан хүмүүс дундаас хамгийн таамаглаагүй нь байсан, гэхдээ сайн талаараа.” "Түүнтэй ажиллаж байхдаа би түүнийг үнэнч их агуу хүн болохыг мэдсэн. Тэр сайн хүмүүжилтэй, их эелдэг бас их гэнэн. Би түүнтэй холбоотой байхыг хүсэж байгаа.”"Yunho-д ‘Queen of Ambition’-ы үеэр их хэцүү байсан. Тэр үед зураг авалтын талбарт тэрнийг хийхээ больмоор айдас төрөм нөхцөл байдал их байсан. Бусад хүмүүс сэтгэлээр унан бага зэрэг уурлаж байсан ч тэр огт хэцүү байгаагаа ил гаргалгүй түүнийгээ даван туулсан.  Зөвхөн  TVXQ-н дуучин гэдгээрээ ямар гайхалтай төрх байдалтай гэдгээ тэр огтхон ч гаргалгүй толгойноосоо авч хаясан.” хэмээн магтаалаар дүүрэн ярьжээ.

  Kwon Sang Woo Yunho-г хөгжихөд нь их тусласан байна.

  Мөн, "Энэ драмагаар дамжин түүний жүжиглэх чадвар нилээд өссөн. Тэр эхлэж байснаасаа их өөрчлөгдсөн. Гэхдээ хэн нэгэн сайн жүжиглэх муу жүжиглэх нь надад тийм чухал биш. Хамгийн гол нь тэр бол чамайг татах сэтгэл татам залуу. Уулзаж байсан хүмүүсээс тэр хамгийн таамаглаагүй нь байсан.” гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-16) Ïðîñìîòðîâ: 582 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû