Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин 'Kim Jae Won' тун удахгүй гэрлэнэ
 • Жүжигчин 'Kim Jae Won' тун удахгүй гэрлэнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.39 PM (2013-06-05)


  Жүжигчин Kim Jae Won 6-р сарын 28-нд гэрлэхээр болжээ.

  Тэрээр хэлэхдээ: Би өөрийн аз жаргал хайраа олсон тиймээс би тэрэнтэйгээ гэрлэхээр шийдлээ гэжээ. Харин Kim Jae Won-ы харьяалагддаг Entertainment-аас Түүний эхнэр одоогоор жирэмсэн 3 сартай Kim Jae Won анх эхнэрээ жирэмсэн бослон гэдгийг нь мэдээд маш их баярласан тэр их жаргалтай байгаа гэжээ. Тэрээр эхнэртэйгээ олон жилийн турш найзууд байсан бол 2012 оны 10-р сараас эхлэн болзож эхэлсэн юм байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-05) Ïðîñìîòðîâ: 677 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû