Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Jung Il Woo, Dara-тай дотно сайн найзууд
 • Жүжигчин Jung Il Woo, Dara-тай дотно сайн найзууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.10 PM (2013-03-21)

  'The Moon That Embraces The Sun' 49 хоног зэрэг драма-уудад тоглосон жүжигчин Jung Il Woo 2ne1 Dara-тай сайн найзууд гэдгээ 'Entertainment Report' нэвтрүүлэг дээр хэлжээ.

  Өмнө нь 'The Return of Iljimae' кинон дээр тэр Dara-тай үнсэлцдэг билээ.

   Түүнээс охидийн хамтлагуудаас хэнтэй найзууд вэ гэж асуухад "Саяхан Dara надруу мессеж бичсэн. Миний тоглсон киног үзээд таалагдсан гэдгээ хэлсэн. Би түүнд баярлаа гэж хэлэн хамтдаа хоолонд орхоор болсон" гэжээ. 

  Түүний дүр Yangmyung өөрт нь хэр их таалагдсан талаар асуухад "Би амьдрал дээр Yangmyung-д дуртай. Найз охинийхоо төлөө бүх зүйлээ зориулж байдаг" гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 642 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû