Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yuri-гийн бие олны анхаарлын төвд
 • Yuri-гийн бие олны анхаарлын төвд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.38 PM (2013-06-09)

  Yuri-гийн саяхны зургууд олны анхаарлыг ихээр татаж байна.

  Дээрх зургууд олон нийтийн форум, сайтуудаар ‘Yuri итгэмээргүй туранхай болов’ гэсэн гарчигтайгаар цацагджээ. Selca зурганд нь түүний нүүр, хацар үнэхээр нарийхан харагдаж байгаа юм. Харин fantaken зургуудыг photoshop-оор янзлаагүй ч Yuri-гийн гайхалтай биеийн пропорц, туранхай байдал тод харагдаж байна гэж дүгнэжээ.

  Internet хэрэглэгчид, "Yuri үнэхээр сахиусан тэнгэр шиг”, "Ямар их турчихсан юм бэ?”, "Юу ч өмссөн хөөрхөн л байх юм”, "Хэзээ гарч ирсэн юм бэ?”, "Түүнийг жинхэнэ амьдрал дээр харвал ийм харагдах нь” гэх мэт сэтгэгдлүүдийг үлдээжээ.  Source: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 1259 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû