Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yoona Psy-тай нэр холбогдсонoo сонсоод шоконд орсон
 • Yoona Psy-тай нэр холбогдсонoo сонсоод шоконд орсон 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.27 PM (2013-02-01)
  http://2.bp.blogspot.com/-41J1Jb4PikE/UJhEG2sncaI/AAAAAAAAEjk/WWm3B-icaJc/s1600/201211050936221110_1psy_yoona.jpg

  Yoona-г дуучин Psy-тай нэр холбон, Хонг Конгийн сонин дээр түүнийг Psy-н нууц амраг хэмээн бичсэн байсан билээ. Yoona  ‘Happy Together 3‘ нэвтрүүлгийн зочноор оролцохдоо энэ талаараа ярьжээ.

  Тэрээр: ” Анх үүнийг сонсоод би үнэхээр итгээгүй. Би Psy oppa болоод түүний эхнэрт үнэхээр муухай сэтгэгдэл төрүүлсэн байх. Энэ зүгээр нэг энгийн л scandal байсан бол хамаагүй тэгсгээд өнгөрнө, гэтэл намайг түүний нууц амраг гэж байгаа нь Psy oppa гэр бүлтэй хэрнээ эхнэрээ хуурсан болгож, бичсэнд л байсныг сонсоод л үнэхээр шоконд орсон.” гэжээ.

  Мөн тэрээр энэ бүгдийг тайлбарлан хэлэхдээ: "Намайг  ‘Running Man‘ нэвтрүүлгийн зураг авалтанд орж байхад хэн нэгэн хүн зураглаач болон бид 2-н зургийг авсан, харин дараа нь зурган дээрх зураглаач Psy oppa шиг харагдсан байх. Тэгээл тэр зургаа Psy бид 2-г болздог гэдэгт ашигласан, гэхдээ тэр хүн мэдээж Psy oppa шиг харагдaxгүй. Хэрэв надаа Psy oppa-н дугаар байсан бол би түүнрүү мэссэж бичих байсан” гэж ярьжээ.

  Энэ талаар анх яаж мэдсэн бэ? гэж асуухад: "Энэ мэдээг Японд байхдаа сонссон. Тэгээд солонгосруугаа буцаж ирж байхад онгоцны буудал дээр маш олон сэтгүүлчид байсан. Уг нь би онгоцны буудал дээр тэдний өмнө морин бүжгийн хийе гэж бодож байсан даанч ийм асуудал гарсан учир би биеэ бариад өнгөрсөндөө” гэж хэлэн хүмүүсийг инээлгээд авжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-01) Ïðîñìîòðîâ: 623 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû