Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YoonA чамайг 3 сэкүндийн дотор өөртөө дурлуулж чадна
 • YoonA чамайг 3 сэкүндийн дотор өөртөө дурлуулж чадна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.55 PM (2013-03-12)

  Yoona Girls’ Generation’ий албан ёсний сайт дээр ’1 Second~ 2 Seconds~ 3 Seconds’ хэмээн өөрийн гарний байрлалийг өөрчилж янз бүрийн зурагнууд авхуулжээ.


  Yoona мөн бичихдээ: Ёоона байна. .Би айж байна яагаад гэвэл өчигдөр ‘Love Rain-ий эхний анги гарсан шүү дээ гэхдээ би та нартай үзэж байгаа болохоор маш баяртай байна. хэмээжээ.

  Нэтизэнүүд:Би юу ч болж байсан Love Rain-ийг үзнээ .Би чамд 3 сэкүндээс өмнө дуралчлаа,Энэ зурагнууд дээр тэр үнэхээр үзэсгэлэнтэй байна,Гэхдээ ёоона энэ зураг дээр байгаагаасаа илүү хөөрхөн ,Тэр эгдүүг ни хараачээ,Би жүжиглэх хэцүү гэдгийг мэднээ гэхдээ Амжилт хэмээжээ .

  Харин таны хувьд ?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-12) Ïðîñìîòðîâ: 742 | Ðåéòèíã: 3.4/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû