Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yoona 15 настай байхдаа коллежийн сурагч гэж андуурагдаж байжээ
 • Yoona 15 настай байхдаа коллежийн сурагч гэж андуурагдаж байжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.59 PM (2013-03-22)

  YoonA залуухан байхдаа хөгшин харагддаг байсан талаар ярьжээ.

  KBS‘ ‘Hello‘ нэвтрүүлэгт SNSD оролцох үед, нэг эмэгтэй 20 той боловч хүмүүс түүнийг бага сургуулийн сурагч гэж хардаг талаар хэлээд гомдолложээ. Энэ түүхийг сонсоод Yoona "Би үнэндээ яг эсрэгээрээ” гэжээ

  Тэрээр үргэлжлүүлэн "Намайг дунд сургуульд байх үед, коллежийн сурагч гэж андуурагдаж байсан. Би 15 тай байхад, зөөгч надаас бизнес кард хүсээд насанд хүрэгчдийн клубд урьсан. Би их айсан” гэжээ

  Kim Tae Gyun дооглон, "Чи тэр үед бизнес кард ашигладаг байсан юм уу?” гэхэд , YoonA инээгээд , "Үгүй ээ" гэж хэлээд студи дэхь хүмүүсийг инээлгэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-22) Ïðîñìîòðîâ: 710 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû