Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yoochun: үнсэлтийн хэсэг намайг баяртай болгодог
 • Yoochun: үнсэлтийн хэсэг намайг баяртай болгодог 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.36 AM (2013-02-17)

  park-yoochun

  Пак ЮүЧүн Хятадад Хэвлэлийн бага хурал хийсэн билээ. Түүнийг Нисэх онгоцны буудал дээр 1000 гаруй фен нь угтаж авсан гэнэ. Мөн фенүүд нь түүний тоглож ‘Rooftop Prince’ болон  ‘I Miss You’.кинонд маш их дуртай байгаагаа илэрхийлсэн гэнэ.

  Харин хэвлэлийн бага хурлын үеэр хятадын нэгэн сэтгүүлч түүнээс нэлээд сонирхолтой асуулт асуужээ.

  Сэт: Киноны Үнсэртийн хэсгийн талаар??

  Пак Юүчүн "Энэ хэсгүүд үнэхээр аятайхан, энэ намайг баяртай болгодог .”  гэж хариулсан байна. Мөн Хятад хоолонд дуртай тэр тусамаа хурганы махан шорлог идэх дуртайгаа хэлсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-17) Ïðîñìîòðîâ: 485 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû