Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'WGM' дэлхийн хувилбар Хятадад хамгийн нэр хүндтэй
 • 'WGM' дэлхийн хувилбар Хятадад хамгийн нэр хүндтэй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.46 PM (2013-05-01)

  Бид гэрлэсэн буюу ‘We Got Married‘ шоу нэвтрүүлэгийн дэлхийн хувилбар гарснаасаа хойш үзэгчдийг байлдан дагуулж байна.

  We Got Married дэлхийн хувилбар хятадын iQiyi сайтад тавигдсанаас ердөө 1 хоногийн дотор 9 сая гаруй үзэгчийг татаж чадсан байна. 4-р сарын 29-ээс эхлэн 'WGM' дэлхийн хувилбар 22 оронд зэрэг цацагдаж байгаа бөгөөд ийнхүү жинхэнэ хувилбараас нь илүү дэлхийн хувилбар нь хүмүүст таалагдхаас гадна хятадын үзэгчдийн сонирхолыг ихэд татаж байгаа аж.

  We Got Married дэлхийн хувилбар нийт 15 ангитай бөгөөд одоогын байдлаар 4 анги гараад байгаа юм.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-01) Ïðîñìîòðîâ: 509 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû