Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TOP 10 төгөлдөр хуурч Idol-ууд
 • TOP 10 төгөлдөр хуурч Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.28 AM (2013-06-04)


  Төгөлдөр хуурыг хөгжмийн хаан гэлцдэг. Сүүлийн үед хүүхдүүд төгөлдөр хуурыг ихээр сурах болсон шүү дээ. Тэгвэл 10н сайн төгөлдөр хуурч K-pop одуудыг харцгаая!
  10. Super Junior Heechul, тэр зөвхөн хөөрхөн царайтай биш шүү!


  9. Beast Doojoon, 2 гайхалтай дуу хослоод гоё сонсогдож байна шүү.

  8. SHINee Taemin, noona нарын өөрийн эгдүүтэй байдлаараа татсан тэрээр бас өөрийн төгөлдөр хуур тоглох явьасаараа зүрхийн хайлуулж байна.

  7. JYJ’s Jaejoong.

  6. Big Bang’s Taeyang.

  5. 2PM’s Nichkhun.

  4. JYJ Junsu, тэр энэ аяыг үнэхээр энгийн амарханаар тоглож байна, яг л эхийн хэвлийгээс гарсан цагаасаа төгөлдөр хуур тоглосон мэт. DBSK-г 5уулаа байх үеийн санаж байна шүү.

  3. Super Junior-ын Ryeowook. Тэр хоолой бас авьяас чадварыг авчээ!

  2. SNSD Seohyun, энэ аяыг төгөлдөөр хуураар хичээллэж байсан хүн бүр ямар хэцүү гэдгийг мэднэ байх!

  1. MBLAQ Seungho, чи тэрнийг өмнө нь төгөлдөр хуур тоглож байхыг сонсоогүй бол, одоо гайхаж алмайран бишрэхдээ бэлдээрэй!

  Эдгээр дуучид маань дуулж, бүжиглэхээс гадна ийм өөр авьяастай байгаа нь үнэхээр гайхалтай юм. Таньд хэний төгөлдөр хуур тоглох нь илүү таалагдаж байна вэ?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-04) Ïðîñìîòðîâ: 843 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû