Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Томоохон телевизүүд болох KBS, SBS Хакердүүлсан уу?
 • Томоохон телевизүүд болох KBS, SBS Хакердүүлсан уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.01 PM (2013-03-21)
  http://i.imgur.com/9AzGO.jpg

  3-сарын 20-ны 14.10 цагийн орчим Солонгосын MBC, KBS. SBS , YTN  телевизүүд болон Шинхан банкны бүх салбаруудад ашиглагдаж байсан   ажлын зориулалттай компьютерууд нэгэн зэрэг унтарсан явдал боллоо.

  Компьютерууд дахин ачааллагдаж чадахгүй   10 минут орчим болсон бөгөөд үүний дараа л хамгийн эхний компьютерууд асч эхэлсэн байна.

  Байж боломгүй энэхүү явдалын үеэр телевизүүдийн үйл ажиллагаа хэвийн  явагдаж дэлгэцнээ зохих хөтөлбөрүүд гарсаар байсан  хэдий ч унтарсан  компьютеруудаас болж дотоод ажлууд ихээхэн сааталд ороод байна. Телевизүүд хакердуулсан байж болохоор энэхүү хэргийг цагдаагийн газраас шалгаж эхлээд байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 517 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû