Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Томоохон Entertainment болох SM-ийн Interier design
 • Томоохон Entertainment болох SM-ийн Interier design 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.41 PM (2013-03-02)

  SBS "K-Pop Star.”-аар Солонгосын томоохон энтертайнмэнтүүдын дотор заслын талаар гаргажээ. Ингээд SM-ийн дотоод заслыг хамтдаа сонирхоцгооё.

  СМЕ нь 2  байртай байдаг бөгөөд энд эхний барилга нь  харагдаж байна. Энэ барилга нь төв байр нь бөгөөд Apku Jung-д байдаг.Galleria Department Store-ийн дэргэд оршдог.Төв байр нь учраас энэ байранд И Соман-ий оффис байдаг.3 давхарт 4 бичлэгийн студи 3 бүжгийн студи байдаг юм байна.

  Харин 2 байр нь 2010 онд ашиглалтанд орсон ба Chungdam dong, дүүрэгт байдаг.Дотор болон гадна заслын хувьд модэрн дизайнтай.доторх нь үнэхээр гоё юмаа.2 давхар нь газар доор ба дээрээ 8 давхар бөгөөд хамгийн дээд давхар нь "Sky Lounge” дизайнтай.дээд 8 давхар нь Buisness, Marketing, Foreign Marketing, and other departments зориулалттай.

  Гаднаасаа ХАН голыг бодогдуулам бөгөөд өнгө нь тэнгэр болон далай шиг байгаа биз.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-02) Ïðîñìîòðîâ: 693 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû