Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Thunder шинэ кинонд Хумс засалчийн дүрд тоглож байна
 • Thunder шинэ кинонд Хумс засалчийн дүрд тоглож байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.22 PM (2013-03-26)

  seiji201303251025450

  Thunder удахгүй гарах "Nail Shop Paris.” хэмээх кинонд хумс засалчийн дүрд тоглож байгаа гэнэ. Түүний дүр бас гол дүрүүдийн нэг гэнэ шүү.

  J. Tune Camp өчигдөр мэдэгдэхдээ "Thunder  ‘Nail Shop Paris’ киноны нэг гол дүрд тоглож байгаа. Харин түүнтэй хамт  Kara-Park Gyuri, болон Jeon Ji Hoo,  Song Jae Rim. нар хамтран тоглож байгаа ” гэсэн байна.

  "Nail Shop Paris”  хэмээх энэхүү кино нь Хумс засалчидийн талаар харуулсан анхны кино бөгөөд царайлаг хумс засалчидтай хумсны арчилгааны газрын талаар гарах юм байна.

  Thunder  Jin гэх залуугийн дүрийг бүтээх ба нөхөрсөг эгдүүтэй залуугийн дүр юм .

  J. Tune Camp, "Thunder энэхүү дүрдээ маш сайн орж байгаа. жишээ нь тэрээр хумс будах зурах тал дээр хичээж суралцаж байгаа. Мэдээж энэ түүний анхны гол дүр болохоор тэр илүү их хичээх байх, Та бүхэн түүнийг дэмжиж илүү их хайрлаарай.” гэсэн байна.

  Thunder өмнө нь "Padam Padam.”нэртэй кинонд тоглож байсан билээ..  By
  : http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-26) Ïðîñìîòðîâ: 399 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû