Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taeyeon, Seohyun 2 хүүхэлдэйн кинонд дуу оруулна
 • Taeyeon, Seohyun 2 хүүхэлдэйн кинонд дуу оруулна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.00 AM (2013-04-12)

  taeyeon_seohyun

  SNSD Taeyeon, Seohyun хоёр 3D хүүхэлдэйн кино болох ‘Despicable Me’-ийн 2-р ангид дуу оруулахаар болжээ. Энэхүү хүүхэлдэйн киноны анхны анги 2010 онд гарч байсан бөгөөд одоо гарах анги нь тус киноны 2-р анги байх юм.

  Солонгос улс шинэ гарсан хүүхэлдэйн кинонуудад дуу оруулан үзэгчдэд хүрэгдгээрээ онцлогтой юм. Харин энэ удаад Girls’ Generation’ хамтлагийн Taeyeon болон Seohyun,нар дуу оруулна.

  http://blog.ningin.com/wp-content/uploads/ningin/blog/2010/07/taeyeon-seohyun-snsd-despicable-me.jpg

  Taeyeon тус хүүхэлдэйн киноны Gru-ийн том эгч болох 10 настай ухаалаг Margo-ийн дүрд дуу оруулах бол Seohyun Edith-ийн дүрд дуу оруулах юм.


  By: allkpop.com
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 366 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû