Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Та дуртай хамтлагаасаа ямар гишүүн нь болохоо мэдмээр байна уу?
 • Та дуртай хамтлагаасаа ямар гишүүн нь болохоо мэдмээр байна уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.00 PM (2013-02-25)

  Та дуртай хамтлагаасаа ямар гишүүн нь болохоо мэдмээр байна уу?  Заавар: Өөрийн дуртай хамтлагуудынхаа Link-рүү ороод өөрийнхөө нэрийг оруулангуут тэр хамтлагаас ямар гишүүн нь болох чинь гарж ирнэ...


  1. DBSK

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14325/

  2.Super junior

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14328/

  3.SNSD

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14338/

  4.Shinee

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14337/

  5. F(x)

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14358/

  6.Big bang

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14327/

  7.2ne1

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14333/

  8.2pm

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14326/

  9.Miss A

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14347/

  10.Beast

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14332/

  11.U-kiss

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14343/

  12.T-ara

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14360/

  13.2AM

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14374/

  14.CNBLUE

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14393/

  15.4minute

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14356/

  16.KARA

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14365/

  17.After school

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14355/

  18.MBLAQ

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14331/

  19.ss501

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14368/

  20.Sistar

  http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/14392/
  K-pop-н талаарх өдөр тутмын мэдээллүүдийг бусад блогууд хангалттай их оруулдаг болохоор давхардсан мэдээ орчих гээд байдаг юм. Тиймээс аль болох уншигч та нарынхаа сонирхлыг татахаар мэдээ оруулахыг хичээж байгаа шүү...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-25) Ïðîñìîòðîâ: 781 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû