Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara-ийн дэд хамтлаг “Country Side Diary” дуугаар дэбют хийнэ
 • T-ara-ийн дэд хамтлаг “Country Side Diary” дуугаар дэбют хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.03 PM (2013-04-05)

  20130404_tara_subunit

  T-ara хамтлаг бусдаас юугаараа дутахав гэсэн шиг хамтлагийн дэд хамтлагаа гаргах гэж байна гэх мэдээлэл гараад байсан  билээ.. Энэ үнэн болж  JiyeonEunjung, Hyomin, болон Areum, нарын нийлсэн 4 гишүүнтэй дэд хамтлаг удахгүй дэбютээ хийнэ...

  өмнө нь энэ талаар нээх олон зүйлийг яриагүй Core Contents Media удахгүй мэдэгдэл хийх байх хэмээн фенүүд нь хүлээж байна. Ямартай ч Агентлаг үүнийг батлаа чгүй бас тийм ч гэж хэлээгүй гэхдээ.. Өнөөдөр хамтлаг гарах нь батлагдаж бүр тэдний гол дууны нэр хүртэл цацагдаад байна.  "Country Side Diary” нэртэй энэхүү дууг Duble Sidekick! продюсэрлэж байгаа гэнэ.  Уг нь өмнө нь тэд  Shinsadong Tiger, продюсэрлэж байгаа гэсэн ч энэ нь сэтгүүчидийн алдаа байсан бололтой. ЗА тэгээд тэд аль хэдийн Клипний зураг авалтаа эхэлсэн гэнэ. Харин Дэбют хийх өдөр 4сарын төгсгөл эсвэл 5сарын эхээр байх бололтой.  By: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-05) Ïðîñìîòðîâ: 573 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû