Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy-ийн тоглосон шинэ сурталчилгаа
 • Suzy-ийн тоглосон шинэ сурталчилгаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.40 AM (2013-04-06)


  Miss A Suzy шинэ сурталчилгаанд тоглохоор болжээ. Тэрээр Beksul ‘Xylose хэмээх элсэн чихэрийн сурталчилгаанд тоглож байгаа бөгөөд энэ нь солонгост хамгийн ахны элсэн чихэр сурталчилж байгаа од болж байгаа юм байна.

  Уг элсэн чихэр нь энгийн биш бөгөөд Xylose нь хүний биед учруулдаг чихрийн муу нөлөөг устгаад зогсохгүй эрүүл мэндэд нэн нэрэгтэй бүтээгдэхүүм юм. Suzy-г энэхүү сурталчилгаанд тоглуулах болсон шалтгаан нь түүний эрүүл байдал болон хөгжилтэй байдал гайхалтай бие нь тохироно хэмээн үзэж байгаа бөгөөд сайн ажиллана гэдэгт нь итгэлтэй байна гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 471 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû