Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy анхны хайртайгаа учраагүй
 • Suzy анхны хайртайгаа учраагүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.38 PM (2013-02-06)

  33 дахь Цэнхэр Луу киноны шагнал гардуулах ёслол дээр Suzy санамсаргүй байдлаар үнэнээ илчилжээ. Ha Jung Woo, Kim Soo Hyun, Gong Hyo Jin, болон  Suzy нар уламжлал болсон  " үндэсний од” нэртэй шагналд нэр дэвшихээр тайзан дээр гарч ирчээ.

  Харин Mc Yoo Joon Sang Suzy гээс " энэ жил чиний хувьд ямар жил байв” гэж асуухад Suzy " энэ жил миний хувьд мартагдахааргүй жил байлаа” гэжээ. Mc мөн тэднээс хайрын тухай асуужээ, "хэзээ анхны хайртайгаа учирсан бэ?” гэхэд Suzy "би анхны хайртайгаа учраагүй, би үнэхээр үүний тухай мэдэхгүй гэсэн бол fanүүд нь түүнийг хайртайгаа удахгүй  учирна тэр бол "үндэсний анхны хайр” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-06) Ïðîñìîòðîâ: 483 | Ðåéòèíã: 4.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû