Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sohee Миний царай Wonder Girls-д 0-дэх байрыг эзэлдэг
 • Sohee Миний царай Wonder Girls-д 0-дэх байрыг эзэлдэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.42 PM (2013-03-07)

  Wonder Girls хамтлагийн гишүүн Sohee "Mnet’s ‘Beatles Code 2 "д ярилцлаганд прж байх үеэрээ өөрийнхөө царайн талаар ярьсан байна.

  Хөтлөгч ярилцлагын үеэр түүнээс өөрийнхөө царайн талаар юу гэж боддог вэ гэж асуухад тэр "Би өөрийнхөө царайг зүгээр л дундын гэж боддог” гэж хариулсан байна.

  Дараа нь хөтлөгч өөрийнхөө төрхийг бусад гишүүнүүдтэйгээ харьцуулдаа гэхэд тэр өөртөө итгэлтэйгээр "Би өөрийнхөө царайгаараа хамтлагтаа 0 дэх байрыг эзэлдэг” гэж хариулаад танхимд байсан хүмүүсийг бүгдийг нь цочирдуулсан байна.

  Тэр үргэлжлүүлэн "Би өөрийгөө 0 дэх байрыг эзэлдэг гэж хариулсан учир нь би өөрийгөө харсны дараа үргэлж өөртөө дуралдаг” Ингэж хэлсний  дараа хөтлөгч түүнийг дэмжин ” Чиний өөртөө итгэлтэй байдал чинь үнэхээр сайн байна” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 702 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû