Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Yoona, F(x) Sulli хоёр үерхэхийг хүсэж байна
 • SNSD Yoona, F(x) Sulli хоёр үерхэхийг хүсэж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.05 PM (2013-04-11)

  http://25.media.tumblr.com/tumblr_m62p3d2FRa1rztc2to1_500.jpg

  KBS 2 телевизийн ‘Saeng Saeng Information‘ нэвтрүүлэгийн үеэр Yoona болон Sulli нар өөрсдийн ideal type-ийн талаар ярьжээ.

  Yoona: Гадаа хавар болж цаг агаар их сайхан байна. цэцэг ногоо дэлгэрч байгаа болохоор би хүнтэй үерхмээр байна. Энэ нь магадгүй хүн болгоны л сонголт байх, Гэхдээ би надтай санал нэг намайг ойлгох үхнтэй учирмаар байна гэжээ.

  Sulli: Би аав шиг хүмүүст их дуртай. Миний хэлэх бүх үгсийн сонсох тиймл хүнтэй учирмаар байна гэжээ.


  By: allkpop.com

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-11) Ïðîñìîòðîâ: 890 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû