Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD, TVXQ, SHINee, F(X), Super Junior-ийн ашиг орлого
 • SNSD, TVXQ, SHINee, F(X), Super Junior-ийн ашиг орлого 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.30 PM (2013-03-04)


  SM Entertainment-ийн уран бүтээлчид болох Girls’ Generation, Super Junior, TVXQ, SHINee, мөн f(x)-ийн төсвийн орлого мэдэгдлээ.

  ‘Data Analysis, Retrieval and Transfer System‘ буюу DART SM Entertainment-ийн таван уран бүтээлчдийн ашиг орлогийн тухай мэдэгдлээ.Хамгийн их орлого олдогоор Girls’ Generation, дараа нь Super Junior, TVXQ, SHINee, мөн f(x) тус тус орлоо.

  2011 оны 3дахь улиралд Girls’ Generation $19.3 саяийн нийт орлогоор жагсаж байсан. 4 дахь улирлийн "The Boys”-ийн борлуулалт болон Японд хийсэн тоглолт бусад зүйлсийг тооцвол ойролцоогоор 100 тэрбум вон буюу $88.56 сая амэрик доллар болох юм.

  Super Junior $12.25 сая доллар, TVXQ $10.4 сая , SHINee $5 сая, f(x) $3.3 сая долларын орлого олжээ.

  Энэ орлогт соло уран бүтээл, тусгай төсөл, SMTown тоглол болон бусад зүйлсийг тооцоогүй болно.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-04) Ïðîñìîòðîâ: 560 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû