Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Hyoyeon үерхэж байна уу?
 • SNSD Hyoyeon үерхэж байна уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.20 AM (2013-05-01)

  SNSD японд нэвтрүүлэгт оролцож байх үер Hyoyeon-ны утас дугарчээ.Энэ чимээ нь хосууд хоорондоо хэрэглэдэг application-ны дуутай адилхан байсан байна.


  5:00 дээр үзээрэй
  Мөн Hyoyeon найз залуутайгаа Hong Kong -> Thailand-амарч явж байгаа бичлэг гаржээ.Тэр залуу нь олны танил биш энгийн залуу юм байна.Найз залуу гэж байгаа хүн нь хар цамцтай нь хажууд нь байгаа нөгөө залуу нь найз нь
  Тэр залууг  Kim Jun Hyung гэдэг юм байна

   Kim Jun Hyung инстаграмдаа хийсэн зургаас:


  Hyoyeon-ны ард байгаа залуу   Хонгхонг Бангкок явах билетын зураг


  зүрхээр дарсан нь Hyoyeon
  Kim Jun Hyung нь 1980 онд төрсөн, Massachusetts-ын их сургуулийг онц төгссөн.Сургуульдаа 11 удаа тэтгэлэг авж байсан.Тэрээр Dana-Farver/Harvard Medical Center ажиллаж байсан,одоо  Samsung -д ажилладаг.
  Тэр мөн 50 орноор явж  байсан, янз бүрийн спортоор хичээллэдэг байсан морь унах, skate, skiing, golf, иог, теннис, агаарын теннис, бейсбол, усан сэлэлт, гүйлт гэх мэт (энэ  чин харин шилдэг залуу байшдээ).Ахлах сургуульдаа удирдагч байжээ  Сэтгэгдлүүд:

  "Тэр залуу гайхалтаймаа,би тэд бие бидээ тохирно гэж бодож байна"

  "Яагаад хэдхэн тохиолдлын зургаас болоод болзож байгаа гээд байгааг ойлгохгүй байна, 
  зүгээр найзууд байж болно ш дээ? Чи зөвхөн хайрттайгаа амралтанд явдаг биш биз дээ"

  "Hyoyeon-д аз жаргал хүсэж байна, "

  "Надад энэ зураг сонин биш, гэхдээ эхний утасны дуу нь л"

  "Би болзож байгаа үгүиг нь мэдэхгүй, гэхдээ түүнийг найз залуутай аз жаргалтай байдаг гэж найдаж байна"

  "Тэр болзоход зүгээр, тэр чин хүүхэд биш  ㅋㅋ чи idol болхоор чи ганцаараа амьдрах ёстой биш биз дээ "

  "Тэр зөв залуутай болзож байна  ㅋㅋ "

  "Найз залуу юу үгүй ч байсан, би ийм  журамтай төлөв залууг харж байгаадаа баяртая байна."

  " Leeteuk-тэй болзож байснаас дээр" гэх мэт сэтгэдлүүд байна.


  Source: http://sgoodperson.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-01) Ïðîñìîòðîâ: 807 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû