Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD гишүүдийн ээждээ бичсэн сэтгэлийн захидлууд
 • SNSD гишүүдийн ээждээ бичсэн сэтгэлийн захидлууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.16 PM (2013-04-17)

  > Sooyoung: Ээжээ, та бол энэ орчлонд миний хамгийн хайртай хүн. Миний амьдралын хамгийн сайхан бэлэг.

  > Hyoyeon: Ээжээ, намайг өсгөж төрүүлсэнд үнэхээр их баярлалаа. Тандаа хайртай.

  > Taeyeon: Ээжээ, миний шийдвэрийг энэ хүртэл ийм удаан хугацаанд дэмжиж, надад үргэлж "Gee-gee” хийж өгдөгт баярлалаа. Би тань шиг байхыг хүсдэг.

  > Seohyun: Юу ч мэдэхгүй хүүхэд байхаас минь эхлэн өдий хүртэл хайраараа өсгөсөнд баярлалаа.

  > Jessica: Ээжээ, би үргэлж бахархуулж, таныг инээмсгэлүүлдэг охин байх болно оо.

  > Yuri: Хичнээн их баярлаж явдагаа үгээр илэрхийлэхийг аргагүй. Надад үргэлж итгэж, намайг дэмждэгт чинь баярлалаа. Би танд хайртай.

  > Sunny: Би илүү сайн хүүхэд байх болно оо, ээжээ таныгаа санаж байна, хайртай шүү.  Source: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 569 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû