Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SM-ийн 6 дуучин зар суртчилгааны тэмцээнд оржээ
 • SM-ийн 6 дуучин зар суртчилгааны тэмцээнд оржээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.26 PM (2013-04-21)


  Хэн нь ялхийм бол...  Super Junior Siwon , Kyuhyun , Girls’ Generation Seohyun , Yoona, f(x) Sulli, SHINee Minho нар SK telecom-ийн LTE сүлжээний суртчилгааны нэвтрүүлэгт тоглохоор өрсөлджээ .

  SK telecom хэлэхдээ , SM энтертаймэнтийн дуучид илүү чадварлаг байдаг учраас сонгосон . Тэднийг сайн байна гэдэгт найдаж байгаа .

  Энэ бичлэг байна  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-04-21) Ïðîñìîòðîâ: 566 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû