Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sistar хамтлагийнхан Эргэн ирэх үү?
 • Sistar хамтлагийнхан Эргэн ирэх үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.38 PM (2013-04-04)

  20130403_SISTAR

  SISTAR  энэ 6-р сард иргэн ирэхээр төлөвлөж байгаа гэнэ. Энэ талаар …

  Starship Entertainment ” Систар хамтлагийн гишүүд шинэ цомог дээрээ ажиллаж байгаа. Магадгүй тэд Энэ 6р сарын эхээр шинэ цомогтойгоо эргэн ирнэ. Мөн тэд нэлээд олон хит дуунуудыг бүтээсэн Brave Brothers-той хамтран ажиллаж багйаа. Тэд энэ зун ч бас олны анхааралд байх байх” гэсэн байна.

  SISTAR хамтлаг сүүлийн үед үнэхээр амжилттай явж байгаа.. Тэдний  "Alone", "Loving U", гэх дуунууд нь хит болоод байсан бол. Дэд хамтлаг болох SISTAR19 (Hyorin & Bora) нар ч бас чартуудыг тэргүүлээд амжсан.

  Харин энэ удаад тэд ямар өнгө төрхтэйгөөр эргэн ирэх бол. ХҮлээх л үлдлээ..  By: http://endonar.files.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-04) Ïðîñìîòðîâ: 474 | Ðåéòèíã: 4.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû