Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шинэ өгүүллэгийн талаар ( Дүр сонголт )
 • Шинэ өгүүллэгийн талаар ( Дүр сонголт ) 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.53 AM (2013-04-15)

  За нэг өгүүллэг бичихээр боллоо . Дүр сонголтод саналаа өгөөрэй .  Энэ өгүүллэгт солонгосын чусон улсын үеийн ордний авхайн тухай гарах юм .

  Дүрийн сонголтод: Girls Generation , Shinee , Big bang , 2ne1 , T-ARA , 2pm f(x) хамтлагын гишүүд байна .

  Нийтдээ 16 ангитай бөгөөд 04.15 - 04.17 хүртэл дүр сонгогдож 04.18 -аас эхлэн Долоо хоног бүрийн Мягмар , Пүрэв , Баасан , Ням гаргуудад гарна .  Êàòåãîðèÿ: Өгүүллэг зохиомж | Äîáàâèë: Zip (2013-04-15) Ïðîñìîòðîâ: 565 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû