Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SHINee үргэлж ‘SHINee’ гэсэн нэртэй байсан уу?
 • SHINee үргэлж ‘SHINee’ гэсэн нэртэй байсан уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.01 PM (2013-03-10)


  SHINee – гын нөгөө нэрний тухай ярилцжээ. Shinee-ийнхан ‘Yoo Hee Yeol’s Sketchbook‘ -  д зочноор оролцсон. Нэвтрүүлгийн үеэр тэдний дэбүтийн тухай ярилцсан байна. Jonghyun хэлэхдээ "Биднийг дэбүт хийхээс өмнө бид 5 – ыг ‘SM5′ гэж дууддаг байсан.Энэ бол бидний агентлаг  [SM Entertainment]болон 5 гэдэг н бид  – ыг хэлж байсан.Гэхдээ энэ бол бидний албан ёсны хамтлагын нэр байгаагүй.Хэн нэгэн биднийг ‘SM5′ гэж дуудвал, бид бүгдээрээ эргэж хардаг” гэжээ. Хөтлөгч Yoo Hee Yeol тоглон, "Хэрвээ хамтлаг чинь 7 гишүүнтэй байсан бол та нарыг SM7 гэж дуудах байсан уу?” гэж тэдний төслийн нэрээр тоглоом хийжээ.SHINee эсвэл SM5 аль н гоё байна?

  By
  : http://mnkoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-10) Ïðîñìîòðîâ: 498 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû