Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Shinee Onew дахин нэг асуудалд орлоо
 • Shinee Onew дахин нэг асуудалд орлоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.36 PM (2013-03-21)


  SHINeе хамтлагийн Onew Younha-гийн "Starry Night” радио дээр дунд хуруугаа гаргасан гэх сэдэв халуухан сэдэв болж байсан.Тэгтэл SM мэдэгдэхдээ Onew гишүүдтэйгээ зүгээр тоглож байсан,мөн камер байгааг мэдээгүй ахиж ийм алдаа гаргахгүй гэсэн мэдэгдэл гаргасан.

  Тэгвэл ахин нэг асуудал гарч иржээ. Энэ нь 3 хоногийн өмнө SHINee хамтлаг Тайланд ад ‘MBC Korean Music Wave in Bangkok’ оролцохоор Инчеон онгоцны буудал дээрхи зураг юм.

  Тус малгайн дээр ‘WELCOME MOTHERF ★ CKER” гэж бичсэн байгаа ба энэ нь Girl’ Generation Sunny,Seohyunнар ‘I Got A Boy’ MV дээр өмссөнтэй ижил малгай байгаа юм.

  Нэтизэнгүүд "Энэ малгай асуудал их тарих юмаа”,”SM-ийн уран бүтээлчид энэ малгайнд хайртай бололтой”,”Түүнийг үүнийг өмсөхөд хэн ч юу ч хэлээгүй хэрнээ өмнөх асуудлаас болж гаргаж ирж байна”,”Иймэрхүү зүйлс өмсөсн зөндөө олон айдол байхад яагаад заавал Onew-г буруутгаад байгаа юм?” гэхчлэн бичжээ.  By: http://mongoliankoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 623 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû