Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шалгалтынхаа хариултыг хамгийн сайн цээжилж чадах одууд
 • Шалгалтынхаа хариултыг хамгийн сайн цээжилж чадах одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.40 PM (2013-05-25)

  Саяхан Brian World site online-аар 4 сарын 26-наас 5 сарын 10 хүртэл "Хэн шалгалтын асуултаа хамгийн сайн цээжилж чадах вэ?” санал асуулга явуулжээ.  1-т IU нийт 518 саналтай оржээ.

  image

  Тэрээр шинэ жилийн тусгай дугаар дээр Joseon-ий үеийн хаадын нэрийг нэрлэн түрүүлж байсан юм.

  2-т Kim Hye Soo 345 хүний саналтай оржээ.

  image

  3-т Kim Tae Hee 211 хүний саналаар

  image


  Yoo Ah In хэлэхдээ тэр зохиолоо үг үсэгний алдаагүй цээжилчихсэн байдаг гэжээ.

  4-т Lee Seung Gi 14%-ийн саналаар

  image

  5-т Yoo Ah In 4%-ийн саналаар

  image  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 829 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû