Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Сэтгүүлчдийн авсан хамгийн таагүй зургууд!
 • Сэтгүүлчдийн авсан хамгийн таагүй зургууд! 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.35 PM (2013-04-07)


  Сэтгүүлчдийн дарсан Idol-уудын хамгийн эвгүй гарсан зургууд онлайн сайтаар "Anti сэтгүүлчид!” гэсэн гарчигтай цацагджээ.  Гарчиг: G-Dragon Daesung нар мансууруулах бодис хэрэглэчихээд дуулж байна 
  Гарчиг: Rainbow Soonchunhyang Un дээр. Угжнаас ус ууж байна уу?
  Гарчиг: Rainbow Soonchunhyang uni их сургууль дээр, Jisook эгдүүтэй мэт жүжиглэж байна
  Гарчиг: Comeback ㄴㄴ501, ‘tears’ Inkigayo-д анхны ялалтаа авлаа (TN: ㄴㄴнь солонгос гар дээр SS гэж бичигддэг. Сэтгүүлч үсгээ солихоо мартсон бололтой)
  Гарчиг: ‘Хоцролт’ 2NE1 ‘Бид шилдэг нь учраас хоцорсон’
  Гарчиг: SNSD ‘comeback’ album-аа энэ сарын 25 нд гаргана (Photo: SNSD хамтлаг)
  Гарчиг: Park Kyung ‘Миний нүүр яг л өргөст хэмх шиг’

  By: http://snsdyuri125.wordpress.com

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 1368 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû