Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü PSY-ийн YouTube дахь шинэ клипийг 100 сая хүн үзжээ
 • PSY-ийн YouTube дахь шинэ клипийг 100 сая хүн үзжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.01 PM (2013-04-17)

  "Gangnam Style” дуугаараа дэлхий нийтийн байлдан дагуулсан рэппер дуучин Psy дахин тэсрэлт хийлээ. Түүний шинээр гаргасан сингл болох "Gentleman” дууны клипийг YouTube цахим хуудсаар дөрөвхөн хоногийн дотор 120 гаруй сая хүн үзсэн байна. Энэхүү клип нь тус сайтад дөрөвдүгээр сарын 13-ны өдөр нийтлэгдсэн бөгөөд олон нийтийн хүртээл болсон анхны өдөртөө хамгийн олон үзэгчтэй болсон дээд амжилтыг эвдээд байгаа ажээ.дуучны гаргасан энэхүү шинэ синглийг YouTube-д тавигдсан эхний 24 цагийн дотор 20 сая гаруй хүн үзэж байсан юм.

  Түүний өмнө, сайтад тавигдсан эхний өдрөө хамгийн олон үзэгчтэй болсноороо Жастин Биберийн "Beauty”, "Beat” дуунууд дээд амжилт тогтоож байсан. Дээрх хоёр дуу нь эхний өдөртөө л тус бүр 8 сая, 10.6 сая үзэгчтэй болж байсан билээ. Psy-ийн анхны хит дуу "Gangnam Style”-ын видео клип YouTube цахим хуудсанд өнгөрөгч оны долдугаар сард тавигдсанаасаа хойш нийт 1.6 тэрбум үзэгчийг байлдан дагуулж, хамгийн олон үзэгчтэй клипээр шалгарч байсан юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 392 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû