Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Psy аль хэдийн дараагын уран бүтээлдээ оржээ
 • Дуучин Psy аль хэдийн дараагын уран бүтээлдээ оржээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.41 PM (2013-05-06)


  Дэлхийн од PSY аль хэдийн шинэ дууныхаа ажилд оржээ .

  Тэр америкын ток шоу ‘Saturday Night Online Live With Romeo‘ зочиноор орж байхдаа ажилынхаа төлөвлөгөөний талаар хэлжээ . Би Gеntleman-ий суртчилгааг дуусангуут шууд дараагийн албум хийх ажилдаа орно . "Энэ нь миний солонгос даxь 7-р албум болно , би дэбүт албумаа америк-д хийж биасан . Би зуны улирал удахгүй болно гэдэгт итгэж байгаа.
  ( Зун шинэ албум нь гарч магадгүй )

  Тэрнээс хамгийн дуртай дууг нь асуухад , 5-р албумын "It`s Art " -ийг сонгожээ , мөн Brown Eyed Girls "Gentleman” бүжгийг бүжиглэхэд их зоригжуулж биасан гэдгээ хэлжээ.


  PSY It`s Art  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-06) Ïðîñìîòðîâ: 524 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû