Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Park Shin Hye, Yonghwa-тай хамт өөрийгөө гоё харагддаг гэж боддог уу?
 • Park Shin Hye, Yonghwa-тай хамт өөрийгөө гоё харагддаг гэж боддог уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.21 AM (2013-02-22)


  2-р сарын 20-ны өдөр SBS телевизийн ‘One Night of TV Entertainment‘ нэвтрүүлэгт жүжигчин Park Shin Hye оролцжээ.Тэр өөрийн эрэгтэй фенүүдийгээ баярлуулан нэвтрүүлгийн үеэр "Надад найз залуу байхгүй” гэж хэлжээ.

  Park Shin Hye CNBLUE хамтлагын Yonghwa – тай хамт болздог гэсэн цуурхалыг сөхөж ярьсан байна.Тэр хэлэхдээ "Учир н бид хамтдаа гоё харагддаг.Миний нүдээр шүүдээ.Би түүнийг өнгөрсөн жилийн фен уулзалтаас хойш дахиж хараагүй. Тийм болхоор би өөртөө итгэлтэй байна.,” гэжээ.SBS – телевизийн хит драма болох ‘You’re Beautiful‘ кинонд хамтран тоглосон тэднийг болздог гэсэн цуурхал их байсан.Харин Пак Шин Хэ ингэж хэлснээрээ няцааж байгаа юм.

  "Би одоо драмануудаас түр зуур завсарлаж байгаа.Би завсарлагааныхаа үеэр миний бүх драмагын CF – гын бас коллежийн ангийнхантайгаа уулзана.. Kim Bum болон Kim So Eun нар  ‘Boys Over Flower‘ киногоороо бас хит болсон.Тэд нэр холбогдсон.Тэгээд би бодохдоо ‘Миний шийдвэр буруу байжээ?’ гэж бодсон.Би ээдрээт Жүжигчин Пак Шин Хэ бас зүгээр Пак Шин Хэг мэдэрдэг.Би хэрвээ алдвал би өөрийгөө тайтгаруулж дахиад цаашаагаа явдаг” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-22) Ïðîñìîòðîâ: 593 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû