Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Park Bom-ийн трайнээ байх үеийн зураг олны анхааралд
 • Park Bom-ийн трайнээ байх үеийн зураг олны анхааралд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.45 PM (2013-02-26)

  Bom-н трайнээ байх үеийн зураг ” Park Bom өмнө нь, хоолойны багштайгаа” гэсэн нэртэйгээр интэрнэт сайтуудаар цацагдсан бөгөөд хүмүүс түүний төрөлхийн гоо үзэсгэлэнг ярьж байна.

  Энэхүү зурган дээр тэрээр энгийн хувцасласан бөгөөд урт хар, шулуун үстэй, цэвэрхэн арьс нь хүмүүсийн анхаарлыг ихээр татаад байна.

  Нетизэнчүүд: "Энэ миний харж байсан Bom-н зургуудаас хамгийн шилдэг нь” "Чи энэ үерүүгээ буцаж болох уу?” "Park Bom одоо ч будаггүй ийм харагддаг” гэх зэрэг сэтгэгдлийг үлдээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-26) Ïðîñìîòðîâ: 734 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû