Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Oricon Chart-ийн шилдгүүдийг K-pop дуучид эзэлсээр л
 • Oricon Chart-ийн шилдгүүдийг K-pop дуучид эзэлсээр л 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.37 PM (2013-03-22)

  image


  Японы Oricon Chart-ийн шилдгүүдийг Kpop-ийн дуучид эзэлж байна.  Саяхан шинэ дуугаа гаргасан T-ara хамтлагийн Bunny Style нийт 40705 хувь борлогдож Өдөр тутмын дууны жагсаалтанд 2-т бичигдсэн байна.

  image

  Мөн Shinee хамтлагийн comeback-аа хийсэн Fire дуу нь 7 хоног дутмын дууны жагсаалтанд 2 дахь долоо хоногтоо 5-т бичигдсэн байна.

  image

  TVXQ хамтлагийн Time албум нь мөн л долоо хоног дутмын албумын жагсаалтанд 6-д бичигдсэн байна. Гэхдээ үүний өмнөх 7 хоногт 1-т бичигдэж байжээ.

  image

  Snsd-ийн Best Selection Non Stop Mix албум өдөр дутмын албумын 4-т бичигдсэн бол мөн энэхүү жагсаалтын 6-р байранд IU-гийн маань мини албум Can You Hear Me бичигдсэн байна.

  image

  image


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-22) Ïðîñìîòðîâ: 570 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû