Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Onew-ийн Электрон тамхи олны анхаарлыг татаж байна
 • Onew-ийн Электрон тамхи олны анхаарлыг татаж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.28 PM (2013-03-26)

  d5


  Shinee Onew ойрд их хэл аманд өртөж байна. Радио нэвтрүүлэгийн үеэр дунд хуруугаа гаргасан хэмээн нэлээд шүүмжлэлд өртөөд байсан бол өчигдөрхөн Жүна-тай болзож байгаа юу гэж бас шуугиан дагуулаад амжсан. Гэхдээ Болзооноос илүү түүнийг Электрон тамхи татаж буй энэхүү зураг нь олны анхаарлыг татаж байна. гэхдээ тэр нэгэнт насанд хүрсэн хүн болохоор тамхи татах асуудал бол хувийн асуудал байх.

  Хүмүүс түүнийг нэр хүндээ унахаас болгоомжлох хэрэгтэй гэж шуугилдаж элхээд байна. СМ-с тэднийг зүгээр сайн найзууд гэж мэдэгдсэн бол удахгүй тамхины талаар бас мэдэгдэл хийх бололтой. Аль эсвэл цэрэгт явуулна гэж мэдэхээр...

  /СМ өмнө нь СҮЖҮ КАнин-г хүн цохисон хэргийг дарахын тулд түүнийг цэрэгт явуулсан./  By: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-26) Ïðîñìîòðîâ: 704 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû