Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Нэрт хөтлөгч 1 жилийн хоригдох ял авлаа
 • Нэрт хөтлөгч 1 жилийн хоригдох ял авлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.19 PM (2013-05-07)

  20130507095608005.jpg

  Солонгосын хамгийн өндөр үнэтэй хөтлөгчийн нэг Ким Юнг Ман интернэтээр дамжуулан их хэмжээний мөнгөөр мөрийтэй тоглосон хэргээр өнгөрсөн 2  сард цагдаагийн газар саатуулагдсан билээ.

  Тэрээр 2008 оны 1 сараас эхлэн 2011 оны 5 сар хүртэлх хугацаанд нийтдээ 1 тэрбум 300 сая воноор интернэт мөрийтэй тоглоом тоглож , ихэнх мөнгөө алдсан бөгөөд түүний тоглож байсан интернэт сайт  зөвхөн  их мөнгөтэй хүмүүст зориулсан ,нэг удаа тоглохдоо 10 -аас дээш сая вон тавьж тоглодог  хууль бус сайт байсан байна.

  Өөрийн менежерийн хамт анх тоглож эхэлсэн ч ганцаараа мөрийтэй тоглоомд хэт автсан хөтлөгч   Kim Yong Man,  уг тоглоомоос гарч чадаагүй байсан үедээ хамгийн олон үзэгчтэй байсан телевизийн нэвтрүүлгүүдийг хөтөлж байсан бөгөөд  хэдийгээр мөрийтэй тоглоом тоглохоо болиод 2 жил болж байсан ч  өнөөдөр Сөүл хотын Төв шүүхээс түүнд  1 жил хоригдох ял оноолоо.

  Хөтлөгч  Kim Yong Man бүх буруугаа хүлээж  түүнд итгэж байсан олон телевиз үзэгчид болон гэр бүлийнхнийгээ хууран мэхэлж байсандаа уучлалт гуйж , нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа ухамсарласан хүн болон эргэж ирнэ гэсэн байна.

  20130507095612927.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-07) Ïðîñìîòðîâ: 465 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû