Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü MIXX Хамтлагын Энх-амар G-Dragon-ыг Хуулбарлагч уу?
 • MIXX Хамтлагын Энх-амар G-Dragon-ыг Хуулбарлагч уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.08 PM (2013-03-26)


  25 Сувагын "Making The Band 3- с Төрөн гарсан "Mixx" хамтлагын гишүүн Энх-Амар загварлаг талдаа нэгэн билээ. Түүнийг харахаар нүдэнд чинь өөрийн эрхгүй нэг хүн харагдаж байгаа энэ бол алдарт хамтлаг болох "Big Bang" - ахлагч "G-Dragon юм. Тэрээр амьдаараа "G-Dragon -ий хуулбар болжээ. Гэхдээ буруутгаж байгаа юм биш хүн хэнийгээ дуурайх нь хувь хүний эрх мэт боловч та 2 бол тэс өөр хүмүүс гэдгийг хэлмээр байна. Хуулбарлаж болноо гэхдээ "G-dragon шиг хөдөлмрч хөгжмийн суутанг гүйцэх хэмжээнд арай л хүрэхгүй болов уу? Хүн өөрийнхөөрөө байх нь дэндүү төгс зүйл билээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-26) Ïðîñìîòðîâ: 1421 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû