Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "Miss Korea 2013"-ийн ялагч тодорлоо
 • "Miss Korea 2013"-ийн ялагч тодорлоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.45 PM (2013-06-05)

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/mydaily/20130605073608496.jpg

  Өнөөдөр Сөүл хотын Сежунг соёлын ордонд  энэ оны Солонгосын сайхан бүсгүйг шалгаруулах  57 дах удаагийн   "Miss Korea 2013"   тэмцээн болж дүнгээ гаргалаа. Энэ оны Солонгосын сайхан бүсгүйгээр Тэгү хотын Мисс,  дээд сургуулийн оюутан Юү Е Бин (22)шалгарч , сүүлийн 5 жилийн туршид зөвхөн Сөүл хотын Миссүүд "Miss Korea 2013"  цолыг авч байсан үзүүлэлтийг зогсоогоод байна. Мисс  Юү Е Бин 2009 оноос эхлэн өөрийн гэсэн блогийг интернэтэд ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд тэндээ  гоо сайхны мэс засалд ороогүй гэдгээ нийтэд баталж  бага насныхаа нэлээдгүй зургийг байрлуулсан байна.

  Ирээдүйд зочид буудлын менежер болохыг хүсч буй  тэрээр 2014 онд болон Дэлхийн сайхан бүсгүй шалгаруулах  "Мiss Universe " тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцох эрхийг мөн авчээ.

  Түүний өндөр 171cm , жин 52.1kg , биеийн харьцаа 33-23-36 инч юм байна.

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/xportsnews/20130605121804346.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/mydaily/20130605073608550.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/mydaily/20130605073608603.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/osen/20130605032705694.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/osen/20130605072004640.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/osen/20130605075504336.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/startoday/20130605081908006.jpg

  http://i2.media.daumcdn.net/photo-media/201306/05/sportschosun/20130605114435305.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-05) Ïðîñìîòðîâ: 772 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû