Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lee Seung Hoon YG-ийн шинэ хөвгүүдийн хамтлагт орно
 • Lee Seung Hoon YG-ийн шинэ хөвгүүдийн хамтлагт орно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.41 AM (2013-02-27)

  20130225_leeseunghoon_kpopstar


  K-Pop Star-н оролцогч Lee Seung HoonYG Entertainment‘-н трайний болсон билээ. Харин тэрээр Соло уран бүтээлч байхаас илүү хамтлагийн гишүүн байхыг илүүд үзсэн байна.

  Lee Seung Hoon тэрээр одоо реппер болохоор YG Entertainment-н дор маш шаргуу бэлтгэлийг хийж байгаа билээ. Мөн тэрээр хамтлагийн гишүүн болохоор бэлтгэлээ базаагаад байгаа гэнэ шүү.

  Yang Hyun Suk энэ талаар: "Lee Seung Hoon Ганцаараа уран бүтээлээ гаргахгүй, тэр хамтлагт орно. Түүний энэ авъяс хамтлагт л тохирно. Тэр олныг манлайлах чадвартай, бас тэрээр бүжиг дэглэдэг үүнийг та бүхэн удахгүй харна. Тэрээр яг одоо реп хийх чадвараа сайжруулахаар суралцаж байгаа. Lee Seung Hoon болон бусад гишүүд түүнийг гэртээ ч бэлтгэлийн байранд ч түүнийг маш ихээр дэмжиж , халамжилж байгаа. Тэд Өдөр бүрийн өглөө эрт сургуулилтаа эхэлдэг, Ням гаригт хүртэл бэлтгэлээ хийдэг. Түүний дэбют  амжилттай байх эсэх нь түүнээс шалтгаална, тийм болохоор түүнд хамаг хүчээрээ хичээхээс өөр зам байхгүй. Хамгийн ойрдоо тэдний дэбютийг энэ жил хийнэ, үгүй бол дараа жил хийнэ. ” гэсэн байна.

  Мөн Yang Hyun Suk нэмж, "Түүний хамтлаг YG Entertainment -н бэлтгэж байсан хамтлагаас өөр хамтлаг. ТҮүний баг энгийн хөвгүүдийн хамтлагуудаас үнэхээр өөр ялгаатай байх болно." гэжээ…

  Хэрвээ та сонсож амжаагүй бол түүний K-Pop Star- дуур дуулсан дууг хүргэж байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-27) Ïðîñìîòðîâ: 423 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû