Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü L-ийн мөхөөлдөс идэж байгаа зураг олны анхааралд
 • L-ийн мөхөөлдөс идэж байгаа зураг олны анхааралд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.06 PM (2013-03-30)
  http://gokpop.org/_nw/18/57602676.jpg

  Starship K.will-ын шинэ дууг 4сарын 4нд гаргана. Дууний нэр ‘LOVE BLOSSOM гээд L-ын маань хар цэмцгэр костьюм өмсөнгөө зөөлнөөр зайрмаг идэж байгаа зургийг тавьсан билээ.

  Тэгвэл дээрх зураг нэтизенүүдийн анхааралд оржээ.

  Нэтизенүүд ингэж бичижгээжээ:

  -Би зайрмаг идэхийг хүсэж.

  - Түүний энэ зайрмаг идэж байгаа зургийг ээ

  - Би K.will-ын шинэ дууг хүлээхгүй байна. Харин L -ыг л тэсэн ядан хүлээж байна.

  - Тэр зөвхөн зайрмаг идэж байгаач түүний царай тэслэжбайна.

  - Би тэсэн ядан хүлээж байна. K.will-ын шинэ клип хэрхэн бүтсэнг харахыг…. гэх мэт үлдээжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: okojo (2013-03-30) Ïðîñìîòðîâ: 542 | Ðåéòèíã: 4.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû