Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Киноноос сэдэвлэн хийсэн олон ангит драма-ууд
 • Киноноос сэдэвлэн хийсэн олон ангит драма-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.06 AM (2013-05-07)


  Киноноос сэдэвлэн хийсэн олон ангит драма-уудыг танилцуулж байна...


  THAT WINTER THE WIND BLOWS ( DRAMA ) - 2013 он
        LOVE ME NOT ( Кино ) - 2006 он  THAT WINTER THE WIND BLOWS ( DRAMA )

  THAT WINTER THE WIND BLOWS Драма нь СБС Телевизийн 2013 оны шинэ бүтээл бөгөөд гол дүрд нь алдартай жүжигчид болох Jo In Sung болон Song Hye Kyo нар тоглосон билээ. Уг Драма-ийг 2006 онд бүтээгдсэн LOVE ME NOT  Киноноос санаа аван хийсэн байна.

  LOVE ME NOT ( KOREAN MOVIE ) 

  LOVE ME NOT Кино нь 2006 онд бүтээгдсэн бөгөөд гол дүрд нь Жүжигчин Moon Geun Young болон Kim Jo Hyuk нар тогложээ. ( That Winter The Wind Blows ) Драма Уг киноноос санаа аван хийгдсэн байна.


  7th GRADE CIVIL SERVANT ( DRAMA ) - 2013 он
  MY GIRLFRIEND IS AN AGENT ( Кино ) - 2009 он  7th GRADE CIVIL SERVANT ( DRAMA )

  7th GRADE CIVIL SERVANT Драма нь 2013 онд бүтээгдсэн ба МБС Телевизийн бүтээл юм. Гол дүрд нь залуу жүжигчин Joo Won болон жүжигчин Choi Kang Hee нар тоглосон. уг драма нь 2009онд гарсан MY GIRLFRIEND IS AN AGENT " Киноноос санаа аван бүтээгдсэн байна.  MY GIRLFRIEND IS AN AGENT ( Кино )

  MY GIRLFRIEND IS AN AGENT " Кино анх 2009онд бүтээгдсэн бөгөөд гол дүрд нь Kang Ji Hwan and Kim Ha Neul нар тоглосон. 7th GRADE CIVIL SERVANT Драма нь энэхүү киноноос санаа аван бүтээгдсэн байна.


  LOVE RAIN ( DRAMA ) - 2012 он
  THE CLASSIC ( Кино ) - 2002 он  LOVE RAIN ( DRAMA )

  LOVE RAIN Драма нь 2012 онд дэлгэцэнд гарсан ба КБС Телевизийн бүтээл Гол дүрд нь Жүжигчин Jang Geun Suk болон Алдарт SNSD хамтлагийн гишүүн Im Yoona нар тоглосон юм Гэсэн ч энэхүү драма тийм ч сайн болоогүй. Уг драма нь анх 2002 онд гарч байсан The Classic Киноноос санаа аван бүтээгдсэн юм байна.  THE CLASSIC ( Кино )

  The Classic Кино нь 2002 онд бүтээгдсэн бөгөөд үзэгчдийн зүрх сэтгэлд хүрч чадсан үнэхээр сайн кино болж чадсан юм. Энэхүү киноны гол дүрд жүжигчин Son Ye Jin болон Jo Seung Woo нар тогложээ. Love Rain Драма нь энэхүү киноноос сэдэвлэн бүтээгдсэн байна.


  A THOUSAND DAY'S PROMISES ( DRAMA ) -2011 он
  A MOMENT TO REMEMBER ( Кино ) -2004 он  A THOUSAND DAY'S PROMISES ( DRAMA )

  A THOUSAND DAY'S PROMISES Драма нь 2011 онд бүтээгдсэн ба гол дүрд нь Жүжигчин Soo Ae болон Kim Rae Won нар тогложээ. Уг драма нь 2004 онд бүтээгдсэн A MOMENT TO REMEMBER Киноноос санаа аван хийгдсэн байна.  A MOMENT TO REMEMBER ( Кино )

  A THOUSAND DAY'S PROMISES  Драма нь энэхүү киноноос санаагаа аван хийгдсэн байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-07) Ïðîñìîòðîâ: 1121 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû