Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Кино болон драма-д тоглохдоо алдартай одууд хэр их хэмжээний цалин авдаг бэ?
 • Кино болон драма-д тоглохдоо алдартай одууд хэр их хэмжээний цалин авдаг бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.46 PM (2013-06-09)
  http://imgnews.naver.com/image/109/2008/07/08/200807080814242100_1.jpg

  Алдартай од жүжигчид кино, болон драма-д тоглоод хэр хэмжээний цалин авдаг бэ? Таны бодож байсанаас тэд илүү ихийг авдаг юм байна...


  Son Hyun Joo (The Chaser) $6~8,000 USD Нэг анги бүрээс


  Lee Yeon Hee (East of Eden) $10,000 Нэг анги бүрээс


  Shin Ha Gyun (Brain) $10,000 Нэг анги бүрээс


  Jang Geun Suk (Beethoven Virus) $12,000 Нэг анги бүрээс


  Yoona (You are my destiny) бүгд $1 тербүм


  Lee Da Hae (Chuno) $13,000 Нэг анги бүрээс


  Oh Ji Ho (Chuno) $14,000 Нэг анги бүрээс


  Lee Jong Hyuk (Chuno) $14,000 Нэг анги бүрээс


  Kim Ha Neul (On Air) $15,000 Нэг анги бүрээс


  Park Shin Yang (Sign) $15,000 Нэг анги бүрээс


  Kim Sun Ah (City Hall) $15,000 Нэг анги бүрээс


  Cha Seung Won (City Hall) $15,000 Нэг анги бүрээс


  Jang Hyuk (Chuno) $15,000 Нэг анги бүрээс


  Gong Hyun Jin (Chuno) $15,000 Нэг анги бүрээс


  Kwon Sang Woo (Cinderella Man) $15,000 Нэг анги бүрээс


  Moon Geun Young (Painter of the Wind) $18,000 Нэг анги бүрээс


  Yoon Kye Sang (Who are you?) $18,000 Нэг анги бүрээс


  Yoon Eun Hye (Coffee Prince) $20,000 Нэг анги бүрээс


  Han Suk Gyu (Deep-Rooted Tree) $20,000 Нэг анги бүрээс


  Lee Na Young (Fugitive) $20,000 Нэг анги бүрээс


  Cha Tae Hyun (General Hospital 2) $20,000 Нэг анги бүрээс


  Jung Ryeo Won (Jamyunggo) $20,000 Нэг анги бүрээс


  Lee Seo Jin (Yi San) $24,000 Нэг анги бүрээс


  Ha Ji Won (Hwang Jin Yi) $25,000 Нэг анги бүрээс


  Lee Jun Ki (Iljimae) $25,000 Нэг анги бүрээс


  Kim Myung Min (Beethoven Virus) $25,000 Нэг анги бүрээс


  Song Seung Hun (My Princess) $30,000 Нэг анги бүрээс


  Kim Tae Hee (My Princess) $30,000 Нэг анги бүрээс


  Han Ga In (Moon that embraces the sun) $30,000 Нэг анги бүрээс


  Han Ye Seul (Spy Myungwol) $30,000 Нэг анги бүрээс


  Son Ye Jin (Spotlight) $30,000 Нэг анги бүрээс


  So Ji Sub (Cain and Abel) $30,000 Нэг анги бүрээс


  Song Hye Gyo (The world that they live in) $35,000 Нэг анги бүрээс


  Hyun Bin (The world that they live in) $35,000 Нэг анги бүрээс


  Song Il Guk (Kingdom of the Winds) $40,000 Нэг анги бүрээс


  Chae Shi Ra (Queen Insoo) $45,000 Нэг анги бүрээс


  Choi Ji Woo (Star's Lover) $48,000 Нэг анги бүрээс


  Rain (Fugitive) $50,000 Нэг анги бүрээс


  Kim Rae Won (Thousand days' promise) $50,000 Нэг анги бүрээс


  Go Hyun Jung (Daemul) $55,000 Нэг анги бүрээс


  Lee byung Hun (Iris) $100,000 Нэг анги бүрээс (Хамгийн үнэтэй жүжигчин)


  Bae Yong Jun (The Legend) $250,000 Нэг анги бүрээс (Хамгийн үнэтэй жүжигчин)

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 1453 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû