Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Soohyun-ий тоглосон шинэ кино ‘Secretly Greatly’
 • Kim Soohyun-ий тоглосон шинэ кино ‘Secretly Greatly’ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.17 PM (2013-04-18)

  Жүжигчин Kim Soo Hyun-ий гол дүрд нь тоглосон Киноны эхний Teaser гарчихсан байна. Монгол хадмал орчуулгатай оруулсан байгаа.

  Эх зохиол:  ‘Secretly Greatly’ комик ном
  Найруулагч: JANG Cheol-soo

  Жүжигчид: Kim Soo-hyun, Park  Ki-woong, LEE Hyun-woo,  LEE Chae-young, PARK Eun-bin, …………….

  Secretly, Greatly киноны зураг авалт 3 сарын 8нд дууссан гэж мэдээлж байсан билээ. Тэгвэл энэхүү кино маань 6 сарын 5нд албан ёсоор нээлтээ хийхээр төлөвлөжээ. Өөрийн 20000 мянган өрсөлдөгчид дундаас шилэгдсэн шилдэг тагнуулч Won Ryu Hwan(Kim Soo Hyun) Өмнөд Солонгосын нэгэн тосгонд ажиллах нууц даалгавар авна. Тагнуул хийж байх хугацаандаа тосгоны тэнэг Bang Don Gu-гийн дүрээр амьдрах юм. Дашрамд хэлэхэд энэхүү кино маань 66 дахь Каннын кино наадамд уригдсан юм.

  Teaser

  Энэ Trailer биш шүү. Teaser нь болохоор 30 секунд байгаа юм. Teaser бол киноны зохиол, дүрийг танилцуулах л төдий юм. Хүмүүсийн таамаглаж байгаагаар яг трайлэр (2-3 мин үргэлжилнэ)нь 4 сарын 30 нд гарна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-18) Ïðîñìîòðîâ: 692 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû