Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хэрвээ одуудын дундаас хүүхэд төрвөл?
 • Хэрвээ одуудын дундаас хүүхэд төрвөл? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.00 PM (2013-02-25)

  Зарим одуудын дундаас бүр бас нэг од ч төрсөн байх юм . За ингээд хэрвээ одуудын дундаас хүүхэд гарвал ямар ямар хувилбар, мөн хэн гэдэг idol тэдний хүүхэд болж төрөхийг хүлээн авч үзнэ үү...

  Жич: Зарим ойлгомжтой зурганд тайлбар оруулсангүй.  Аав хүү 2

  Ойлгомжтой зураг

  Yoona+Khun 2-с Mason гэдэг билүү энэ хүүхдийг

  TOP+BOM 2-н хүүхэд

  Yunho+Jaejoong

  CL+GD 2-н дундаас Zico /block b/


  Hara+Junhyung-ий baby ямар байх бол?

  Minho-н хүү

  Taeyang хүүгийн хамт

  Kevin+Brain joo 2-н дундаас Kwanghee гарахнээ

  Yongseo-н baby

  Siwon-Minho, Heechul-Taemin  K-pop-н талаарх өдөр тутмын мэдээллүүдийг бусад блогууд хангалттай их оруулдаг болохоор давхардсан мэдээ орчих гээд байдаг юм. Тиймээс аль болох уншигч та нарынхаа сонирхлыг татахаар мэдээ оруулахыг хичээж байгаа шүү...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-25) Ïðîñìîòðîâ: 751 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû